Republika Litewska

Mały kraj nadbałtycki, ze stolicą w Wilnie nad Wilejką.Przez wiele lat połączony był unią z Polską. Najwyższe wzniesienie kraju Józefowa Góra ma tylko 294 m n.p.m. Elektrownia atomowa Ignalina zaspokaja 90% potrzeb
kraju. Narodowe dania to - kołduny, chłodnik oraz cepeliny (pyzy z mięsem).

Najbardziej znani Litwini to - Olgierd (twórca potęgi państwa litewskiego), jego syn Władysław Jagiełlo, 
święty Kazimierz (patron Litwy), Barbara Radziwiłówna.

Najchętniej zobaczymy - port rzeczny nad Niemnem - Kowno, Ostrą bramę w Wilnie, dawną stolicę Litwy - Troki, pozostałości zamku krzyżackiego w Kłajpedzie, największe miasto Żmudzi Szawle oraz główne uzdrowisko Liwy Druskienniki.


Republika Łotewska

Niewielkie państwo nadbałtyckie. Od 1991 r. Znów niepodległe po latach moskiewskiej dominacji. Stolica kraju
Ryga leży w pobliżu ujścia Dźwiny do Zatoki Ryskiej.

Ryga, założona w 1201 roku, szczyci się dobrze zachowanymi zabytkami z różnych epok i w różnych stylach. Znajdziemy tutaj budynki gotyckie, renesansowe, barokowe, klasycystyczne, eklektyczne i secesyjne. Świadectwa dawnej świetności grodu i jego dzisiejszej atrakcyjności dopełniają warowny zamek, będący siedzibą prezydenta Łotwy, Baszta Prochowa, Cytadela Arsenał i Dom wielkiej Gildii.

Najsmaczniejsza potrawa Łotyszów: szary groch ze skwarkami i smażoną cebulą, zawsze popijany śmietaną, lub zsiadłym mlekiem - nie wywołuje żadnych sensacji żołądkowych!

23 i 24 czerwca to wolne dni od pracy, święta Ligo i Jani. Dwa najdłuższe dni i jedna najkrótsza noc. Łotysze wyprawiają się wtedy do lasu po kwiat paproci, na oczyszczające kąpiele w rzekach i potokach oraz wielogodzinne śpiewy ludowych dain przy ogromnych ogniskach. Ku radości i ku pomyślności, przeciwko wszelkim złym mocom - jak za pogańskich czasów.

Postacie związane z Łotwą: plemię Bałtów,  dawni władcy tej ziemi Kawalerowie Mieczowi i Krzyżacy, a obecnie zespół Brain Storm


Republika Estońska

Swoją historię sami Estończycy dzielą w wielkim uproszczeniu na cztery okresy - panowanie polskie, szwedzkie, rosyjskie i czas niepodległości.

Dominacja rosyjska nie zmieniła faktu, że Estończycy uważają się za Skandynawów. Oprócz pokrewieństwa języków estońskiego i fińskiego świadczyć o tym mogą podobieństwa obrzędów ludowych, zabytków, architektury wiejskiej i tradycyjnej kuchni.

Warto odwiedzić stolicę kraju Tallin pełną pamiątek po hanzeatyckiej świetności., a także położony na wzgórzu
Toompea dawny zamek Kawalerów Mieczowych.

Najbardziej znany mieszkaniec Estonii to pisarz Jaan Kross.


Republika Czeska

Czechy kojarzone są przede wszystkim ze stolicą kraju Pragą. To piękne miasto nad Wełtawą, które nie ucierpiało
w czasie II wojny światowej, pełne jest wysokiej klas zabytków.. Często określana jako „miasto o stu wieżach" lub „złota Praga". Najbardziej znane zabytki miasta to: Złota Uliczka z malutkimi domkami dawnych alchemików, kompleks zamku-pałacu na Hradczanach, Katedra św. Wita, Most Karola..

Najbardziej znana potrawa czeska to oczywiście knedliki.

Postacie kojarzone z Czechami: księżniczka Dobrawa, patron Czech św. Wacław, pisarz Jarosław Haszek, reżyser Milosz Forman, kompozytor Bedrich Smetana, dawny prezydent- pisarz Vaclav Havel no i dzielny wojak Szwejk.


Republika Słowacka

Mały kraj położony w Karpatach Zachodnich z najwyższym szczytem Gerlach. Spośród wszystkich sąsiadów w Unii Europejskiej Słowacy są najbliżsi Polakom i to pod wieloma względami. Większość z nich to katolicy, a język
słowacki, spośród wszystkich języków słowiańskich jest najbliższy polskiemu.

Ze względu na piękne krajobrazy i interesujące zabytki kraj ma duże możliwości rozwoju turystyki. Warto odwiedzić  położoną nad Dunajem stolicę kraju Bratysławę, liczne tatrzańskie jaskinie, największe słowackie uzdrowisko

Luz News

Str. 6

Gimnazjalna Gazeta Uczniów „Luz News"   luty 2005       nr 4

® LB

Powrót