W dniu 27 września 2004 r. w Gimnazjum ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były dwutygodniową kampanią wyborczą. W wyborach wystartowało 9 kandydatów, rozwiesili oni na ścianach korytarzy przeróżne plakaty wyborcze. Największą liczbę głosów uzyskali: Marek Frania - 63 głosy - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Klaudia Rymarczyk - 44 głosy - zastępca przewodniczącego.

Pozostali kandydaci:

Magdalena Bula, Marta Bełkot, Katarzyna Tomalka, Sylwia Nancka, Michalina Kamińska, Urszula Jarząb i Monika Hewig również podzielili między siebie funkcje i obowiązki w Samorządzie Uczniowskim.

W głosowaniu wzięło udział 124 uczniów, z czego każdy mógł oddać głos na dwóch kandydatów.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza, w której skład wchodzili:

Bernadeta Sukiennik, Magdalena Korzekwa, Malwina Głab, Weronika Podgórna, Karolina Wróbel i Łukasz Potempa. Komisja potwierdziła, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie.

Tak jak w zeszłym roku opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani mgr Barbara Brol - Kapica.


Katarzyna Tomalka

kontynuacja artykułu z pierwszej strony. ...wszystkich gości. Byli wśród nich: przedstawicielka Śląskiego Kuratorium Oświaty, Pan Wójt Jihad Rezek, przewodniczący Rady Gminy w Boronowie Pan Alojzy Moj, Dyrektor GOK - u Pani Bogusława Leśniowska, Kierownik Naftobazy Pan Edmund Parkitny, a także wielu innych przyjaciół ZPO. Szczególnie gorąco przywitano gości ze szkół partnerskich z Włoch i Szwecji, którzy przyjechali do Boronowa właśnie na Dzień Edukacji Narodowej.

Reżyserem uroczystości była p. Agata Kudlek - Domagała. Uczniowie recytowali wiersze dla nauczycieli, a także w formie koncertu złożyli życzenia wszystkim gościom. Delegacje z zagranicznych szkół wysłuchały życzeń w języku włoskim i angielskim. Na zakończenie każdy z gości otrzymał pamiątkowy prezent - koszyczek z różą (prezentowany obok), który przygotowały uczennice gimnazjum na lekcjach techniki prowadzonych przez p. Agatę Kudlek - Domagałę.

Podczas uroczystości zostały wręczone nauczycielom gimnazjum tytuły mówiące o relacjach tych nauczycieli z uczniami.


Tytuł:                                          Stale powtarza:                                        Kto:

Nauczyciel - Rejtan: „Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery!" Pan Dyrektor Jarosław Sobol

Nauczyciel - Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz..." P. Rufin Majchrzyk

Nauczyciel - Rentgen: „Widzę, że nic nie wiesz!"  P. Leszek Brol

Nauczyciel - Prognostyk: „Do niczego się nie nadajecie. Zobaczycie, skończycie na bruku! P. Katarzyna Góral

Nauczyciel - Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz." P. Anna Kalota

Nauczyciel - Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie umiesz! Złapałem cię!" P. Barbara Brol - Kapica

Nauczyciel - Nie - Wierzący w cuda: „Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz u mnie na cztery." P. Joanna Rutkowska

Nauczyciel - Hamlet: „Więc - wiesz, czy nie wiesz?" P. Natasza Grudniewska

Nauczyciel - Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogło być lepiej." P. Tatiana Jeleńska

Nauczyciel - Wierzący w cuda: „Praca kiepska. Popraw styl i formę, ortografię i interpunkcję." P. Agata Kudlek - Domagała

Nauczyciel - Humanista: „No, może będzie z ciebie człowiek." P. Krystyna Ptak

M.K.


Nie odbyły się lekcje c.d.

Sprawozdanie z wyborów do Zardu Samorządu Uczniowskiego

Powrót